Aktualności | 2019-06-05
Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca

Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca

Wystawcy zaprezentują m.in.: środki ochrony indywidualnej pracowników, środki ochrony zbiorowej, materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej, znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż., oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa, systemy alarmowe.

Na targach funkcjonowała będzie strefa edukacyjna na rzecz ochrony i bezpieczeństwa, a w niej:

– dyżury ekspertów z różnych instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (ZUS, WOMP, OSPSBHP, ratownictwo medyczne, stowarzyszenia pracodawców);

– pokazy ratownictwa medycznego i fizjoterapii, dyżury lekarzy i ratowników medycznych;

– wystawa środków ochrony indywidualnej;

– prezentacje filmów instruktażowych Państwowej Inspekcji Pracy;

– konkursy wiedzy o prawie pracy i bhp dla publiczności i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (quiz wiedzy na temat bhp i pierwszej pomocy).

Targi uzyskały honorowe patronaty Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Więcej informacji na stronie: https://www.targikielce.pl/pl/work-safety-expo.htm