Aktualności | 2019-05-23
Mistrzostwa Kadry BHP - ostatnia szansa na udział

Mistrzostwa Kadry BHP - ostatnia szansa na udział

Tegoroczna edycja konkursu po raz kolejny pokazuje, że pasjonatów tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników, w tym również osób niezwiązanych ze służbą bhp. Już w ciągu pierwszych 48 godzin od rozpoczęcia I etapu konkursu wzięło w nim udział 200 osób, a w ciągu tygodnia – aż 500. Pięćdziesiąt osób, które najlepiej poradzą sobie w I etapie, stanie do walki o tytuł Mistrza Kadry BHP w II etapie konkursu, który składa się z 20 pytań zamkniętych i 5 wymagających opisowego rozwiązania. Potrwa on od 7 do 10 czerwca, a najpóźniej 27 czerwca spośród najlepszych zostanie wyłoniony Mistrz Kadry BHP. Poza zaszczytnym tytułem na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: MacBook Air, kamera GoPro HERO 7, smartband FITBIT Charge 3, voucher na dowolne szkolenie lub trening o wartości 500 euro zasponsorowany przez firmę TenCate oraz zaproszenia na TenCate Experience Day, voucher o wartości 4000 zł na udział w wybranym wydarzeniu z zakresu BEZPIECZEŃSTWA organizowanym przez firmę MOVIDA, vouchery na szkolenia i funkcjonalne powerbanki ufundowane przez firmę SEKA S.A., prenumerata magazynu „Promotor BHP” oraz aplikacja Xperton do tworzenia i zarządzania szkoleniami, zasponsorowana przez Portal Kultura Bezpieczeństwa.

Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, którą tworzą firmy CWS, PW Krystian, Lafarge, TenCate, SEKA S.A., Inter Cars, DHL Parcel i DHL Supply Chain.

Zmagania uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w składzie: Marek Maszewski (dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., przewodniczący komisji konkursowej), Tadeusz Zając (ekspert bhp Pracodawców RP, b. Główny Inspektor Pracy), prof. UW dr hab. Jacek Męcina (doradca zarządu Konfederacji Lewiatan), Witold Polkowski (ekspert bhp), Radosław Pych (wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP), Marta Tomaszewska (specjalista ds. bhp w CWS-boco), Ewa Gawrysiak (menedżer ds. klientów końcowych na Europę Wschodnią i Rosję w firmie TenCate Protective Fabrics, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy), Paweł Pawlik (kierownik Działu BHP w DHL Parcel).

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem przez Urząd Dozoru Technicznego, Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.