Aktualności | 2019-04-24
24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej

24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej

Korozja jest przyczyną wielu katastrof, groźnych w skutkach zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Globalny koszt korozji oszacowano na 2,5 biliona dolarów.  Istnieje ogromna potrzeba wzrostu świadomości korozyjnej, aby postrzegać korozję jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia. 
Światowa Organizacja Korozji oraz lokalne (krajowe) Stowarzyszenia podejmują działania aby zwiększyć świadomość opinii publicznej na temat potrzeby monitorowania korozji mając na względzie bezpieczeństwo i kwestie ekonomiczne.