Aktualności | 2019-04-09
Akcelerator Branżowy dla sektora "Moda Polska"

Akcelerator Branżowy dla sektora "Moda Polska"

  • prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • mogą być spółkami notowanymi na giełdzie;

  • posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego;

  • koncentrują się głównie na działalności w branży modowej;

  • eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję na rynki zagraniczne.

Akcelerator Branżowy będzie składał się z trzech części „Stref”:
1. Strefa Rozwiązań – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).
2. Strefa Dialogu – nastawiona na kreowanie nowych rozwiązań dla eksportu. To dialog we współpracy z administracją publiczną i ekspertami, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w branży oraz odpowiedniego ich zaadresowania w instytucjach publicznych dla bardziej dynamicznego rozwoju całego sektora.
3. Strefa B2B – spotkanie B2B z instytucjami z Grupy PFR, mające na celu indywidualny dobór narzędzi wsparcia eksportu do potrzeb firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z wszystkimi podmiotami Grupy PFR.