Aktualności | 2019-03-13
Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu

Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu

Tematem przewodnim XXII edycji sympozjum jest współpraca i bezpieczeństwo. Podczas prelekcji i warsztatów współpraca omawiana będzie w dwóch kontekstach. Pierwszy dotyczyć będzie współpracy w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, wzajemnego uczenia się i zdobywania odpowiednich kompetencji, natomiast drugi poświęcony zostanie współpracy między firmami i wspólnym wdrażaniu innowacji. Drugim tematem przewodnim jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, które omawiane będzie w kontekście: gwarancji ciągłych dostaw wody, ale także zupełnie nowych zagrożeń, związanych z nowoczesnymi technologiami, czyli cyberbezpieczeństwem.

Każdego roku program wydarzenia porusza najważniejsze wyzwania stojące przed branżą. Tematy podejmowane podczas sympozjum są zarazem najważniejszymi i najbardziej aktualnymi zgodnie z trendami branży wod-kan. Również w tym roku nie zabraknie tematów stricte technicznych dotyczących branży wodno-ściekowej.

Organizatorami konferencji Hydroprezentacje 2019 jest Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Podobnie jak w poprzednich latach organizatorzy zapraszają gości konferencji do hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference w Krynicy Zdroju, który położony jest na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.