Aktualności | 2019-03-11
Nowości w zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych

Nowości w zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych

Michał Jaczewski – Nietypowe funkcje farb
Marek Puczkarski, Patryk Nitarski – Nowoczesne zabezpieczenia antykorozyjne przy pomocy farb z aktywowanym cynkiem – Avantguard
Bogusław Góraj – Farby termoizolacyjne jako alternatywa dla izolacji konwencjonalnych
Ewa Langer, Krzysztof Bortel – Praktyczne zastosowanie powłok odbijających promieniowanie słoneczne
Ewa Langer, Grażyna Kamińska-Bach, Małgorzata Zubielewicz – Zastosowanie analizy instrumentalnej do oceny wybranych właściwości farb i powłok
Iwona Gajecka – Powykonawcza weryfikacja ogniochronnych powłok malarskich metodą TGA
Leszek Komorowski, Agnieszka Królikowska – Ciekawe przypadki ekspertyz korozyjnych w kolejnictwie i energetyce

Obiad dla uczestników Seminarium. Formularz zgłoszeniowy/zapisy :
https://psk.org.pl/konferencje -psk2/seminarium-psk-