Aktualności | 2019-02-27
BHP w Kielcach

BHP w Kielcach

KIELCE WORK SAFETY-EXPO odbywać będzie się równolegle z Międzynarodowymi Targami Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO. Wydarzenie w swym szerokim zakresie branżowym obejmować będzie: elementy ochrony indywidualnej pracowników (tj. sprzęt, odzież, obuwie ochronne i robocze), środki ochrony zbiorowej (tj. ochrona przed: promieniowaniem, hałasem, porażeniem prądem, systemy wentylacyjne, zabezpieczenia ochronne), materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej, znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż., oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa, systemy alarmowe i ostrzegawcze do wczesnego wykrywania zagrożeń, urządzenia i systemy technicznego zabezpieczenia obiektów, systemy monitoringu zagrożeń w środowisku pracy, bierne systemy zabezpieczeń ppoż. obiektów, elementy ergonomii miejsca pracy, środki higieniczne, wyposażenie sanitarne i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego, aparaturę kontrolną i pomiarową, sprzęt i środki do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, systemy łączności służb ratowniczych oraz wyposażenie stanowisk dyspozycyjnych, systemy do dekontaminacji masowej, usługi szkoleniowe.

Wstęp na targi jest bezpłatny, objęty obowiązkową rejestracją on-line lub na miejscu.

Więcej informacji na stronie: http://targikielce.pl/pl/work-safety-expo.htm/