Aktualności | 2018-08-10
Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane

Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane

Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska zostanie utworzona spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane (PDD), której podstawową działalnością będzie wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce poprzez budowę energooszczędnych domów drewnianych. W szczególności będzie to budowa budynków mieszkalnych, zarządzanie oraz wynajem domów lub mieszkań z możliwością ich sprzedaży. Spółka będzie mogła również nabywać grunty, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów mieszkalnych, nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać i sprzedawać produkty drzewne oraz prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą.

Grunty pod budowę domów drewnianych mają być przekazywane przez gminy.

Założycielami Polskich Domów Drewnianych będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. Pierwotnie udziałowcem miały być również Lasy Państwowe, ale ostatecznie ustawodawca wycofał się z tego pomysłu.

Resort środowiska poinformował, że w latach 2018-2022 planowana jest budowa 11 tys. mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 950 domów jednorodzinnych.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Materiały Budowlane