Aktualności | 2014-10-10
Przeciwnicy frackingu w Niemczech zebrali 650 tys. podpisów

Przeciwnicy frackingu w Niemczech zebrali 650 tys. podpisów

"Uważam, że nie potrzebujemy gazu uzyskiwanego w wyniku szczelinowania" - powiedziała szefowa resortu ochrony środowiska. "Jestem po waszej stronie" - dodała polityk SPD. Hendricks zwróciła uwagę na naciski ze strony lobbystów zabiegających o zgodę na stosowanie tej metody.

Resorty gospodarki i ochrony środowiska analizują obecnie projekt ustawy mającej uregulować kwestie eksploatacji gazu z łupków. Autorzy projektu proponują poważne ograniczenia w stosowaniu frackingu. Szczelinowanie ma być dopuszczalne tylko na głębokości poniżej 3000 metrów i tylko wtedy, gdy nie ma niebezpieczeństwa zanieczyszczenia wód gruntowych.

SPD, Zieloni i Lewica są zdecydowanymi przeciwnikami frackingu, uważając, że kontrowersyjna metoda stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hannelore Kraft (SPD) zapowiedziała, że niezależnie od decyzji na szczeblu całego kraju nie zgodzi się na eksploatację gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego na swoim terenie. "Nie pozwolę na stosowanie frackingu do eksploatacji gazu łupkowego, dopóki będę premierem Północnej Nadrenii-Westfalii" - oświadczyła Kraft.