Aktualności | 2014-06-22
Czarne skrzynki już gotowe do montażu w kopalniach

Czarne skrzynki już gotowe do montażu w kopalniach

Urządzenia będą wielokrotnie zabudowywane i przenoszone w różne miejsca, ponieważ rejony szczególnie niebezpieczne zmieniają się wraz z eksploatacją górniczą. AZRP umożliwiają pomiary i rejestrację temperatury, wilgotności, stężeń CH4, CO, CO2, O2, H2S, a także prędkości przepływu powietrza. Są pierwszymi, stacjonarnymi urządzeniami do montażu w kopalniach, wzmacniającymi monitoring zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych. Będą one wykorzystywane w bieżącej działalności kontrolnej WUG oraz katowickiego, gliwickiego, rybnickiego i wrocławskiego Okręgowego Urzędu Górniczego. Przyrządy typu AZRP mogą być instalowane w polskich kopalniach na mocy przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Przepisy te zostały wprowadzone do ustawy z inicjatywy WUG po katastrofach górniczych w kopalniach węgla kamiennego, w szczególności po katastrofach na kopalniach węgla kamiennego „Halemba – Wirek” w 2006 r. oraz „Wujek” Ruch „Śląsk” w 2009 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska