Aktualności | 2012-06-05
Zaczyna się złota era błękitnego paliwa

Zaczyna się złota era błękitnego paliwa

Jednocześnie znacznemu ograniczeniu ulegnie rola dostawców tradycyjnego gazu, jak Rosja czy kraje Bliskiego Wschodu. Ich udział w międzynarodowym handlu gazem spadnie z 45 do 35 proc.

Świetlanej przyszłości gazu niekonwencjonalnego mogą jednak zaszkodzić społeczne i środowiskowe obawy związane z wydobyciem. Jego produkcja wiąże się z większym oddziaływaniem na środowisko. Potrzeba większej liczby odwiertów i zastosowania technologii szczelinowania hydraulicznego w celu wzmożenia przepływu gazu do szybu. W Stanach Zjednoczonych, gdzie gaz z łupków produkowany jest na masową skalę, odnotowuje się częstsze trzęsienia ziemi w regionach wydobycia. Moratorium na gaz z łupków nałożyły już m.in. Francja, Bułgaria i Rumunia. Z drugiej strony - zauważa IEA - większe wykorzystywanie gazu niekonwencjonalnego pomoże zredukować emisję C02 przez sektor energetyczny o 1,3 proc.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna