Aktualności | 2012-06-04
Wspieranie czytelnictwa prasy fachowej

Wspieranie czytelnictwa prasy fachowej

Wydaje się, że kształcenie w zakresie bezpiecznego wykonywania przyszłej pracy to oczywistość, jednak lekcje bhp są w szkołach rzadkością. Minęły czasy, gdy były powszechnym obowiązkiem. Szkoły i uczelnie nie zapełniły pustki, która powstała po likwidacji szkolenia podstawowego bhp (kto o nim jeszcze pamięta!), więc do zakładów trafiają ludzie słabo lub w ogóle pod tym względem nieprzygotowani. Nadzieje środowiska behapowskiego pokładane we wprowadzonym przed kilku laty przedmiocie „Edukacja dla bezpieczeństwa” nie sprawdziły się. Przedmiot zastąpił przysposobienie obronne, ale nie zastąpił lekcji bhp. Dlatego bardzo dużo w zakresie przygotowania młodzieży do bezpiecznej pracy zależy od dyrektorów szkół, kierowników warsztatów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu. ATEST stara się wspomóc ich, publikując od lat wkładkę z lekcjami bhp, oraz prowadząc wspomnianą wyżej akcję.

Miesięcznik ATEST poprzez dotarcie do szkół ma na celu promocję wysokich standardów bezpieczeństwa w pracy i poza nią wśród młodzieży, która wkrótce trafi na rynek pracy. Redakcja wspólnie z nauczycielami chce zadbać o zmianę podejścia do bhp wśród uczniów, by podejmując pierwszą pracę świadomie dbali o swoje bezpieczeństwo. Statystyki niestety nie napawają optymizmem, bowiem to właśnie wśród młodych pracowników jest wiele ofiar wypadków przy pracy. Organizatorom i sponsorom akcji wspierania czytelnictwa prasy fachowej zależy, żeby lektura specjalistycznego czasopisma wpłynęła na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz przyczyniła się do kształtowania kultury bezpieczeństwa w młodym pokoleniu.