Aktualności | 2012-06-04
Nowe kompleksowe podejście UE do zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa konsumentów:

Nowe kompleksowe podejście UE do zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa konsumentów:

Z myślą o tych nowych wyzwaniach Komisja proponuje więc opracowanie bardziej wszechstronnego podejścia do ochrony praw konsumentów w całej UE. Wydatki konsumpcyjne stanowią ponad połowę unijnego PKB. Przyjęcie nowych zasad zwiększyłoby zaufanie konsumentów, a tym samym przyczyniłoby się do ożywienia gospodarki i pobudzenia konkurencji. W ciągu następnych dwóch lat strategia na rzecz zwiększenia zaufania i wzrostu zapewniłaby: wyższy poziom bezpieczeństwa konsumentów – dzięki surowszym przepisom i skuteczniejszemu monitorowaniu rynków lepszy dostęp do informacji na temat np. rzeczywistego kosztu kredytu konsumenckiego lub sposobu składania reklamacji sprawniejsze egzekwowanie przepisów i łatwiejsze dochodzenie swoich praw w przypadku problemów z zakupionym towarem lub usługą dostosowanie praw konsumentów do zmian społecznych – np. poprzez uwzględnienie w przepisach realiów ery cyfrowej oraz potrzeb konsumentów o słabszej pozycji, a także ułatwienie dostępu do towarów i usług zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia największy nacisk kładzie na wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa konsumentów przy kupowaniu żywności, rezerwowaniu podróży, wybieraniu dostawcy energii, zarządzaniu swoimi finansami i robieniu zakupów przez internet. Komisja zaproponowała już 16 środków dotyczących handlu elektronicznego i usług oferowanych online , dzięki którym chce do 2015 r. podwoić wartość sprzedaży detalicznej przez internet. Środki te zapewniają konsumentom lepszą ochronę, więcej informacji oraz większą możliwość wyboru.

Rozwiązywanie sporów ze sprzedawcami
Propozycje dotyczące sposobów pozasądowego rozstrzygania sporów ze sprzedawcami zostały przedstawione w zeszłym roku. Jeśli zostaną przyjęte, wszyscy konsumenci będą mieli dostęp do alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Oznacza to, że w sporach między konsumentami a sprzedawcami pośredniczyć będzie trzeci, bezstronny podmiot, którego zadaniem będzie proponowanie rozwiązań polubownych.

Rozstrzyganie sporów online
Propozycje zakładają również, że osoby, które dokonały zakupu przez internet od sprzedawcy z innego kraju UE, uzyskają dostęp do internetowego rozstrzygania sporów. Mechanizm ten funkcjonowałby podobnie jak poprzedni, lecz wszystkie czynności odbywałyby się w internecie.

Dzięki tym rozwiązaniom państwa członkowskie mogłyby zapewniać swoim obywatelom lepszą ochronę w przypadku sporów ze sprzedawcami z innych krajów UE. W przypadku roszczeń, których wartość nie przekracza 2000 euro, w UE już dziś korzystać można z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Znacząco skraca ono całą procedurę i ogranicza jej koszt. Od 2013 r. konsumenci będą mogli składać odpowiednie do tego celu formularze online, w portalu e-Sprawiedliwość, dzięki czemu zaoszczędzą jeszcze więcej czasu i pieniędzy.

Źródło: ec.europa.eu