Aktualności | 2012-06-02
Nowy Dyrektor Generalny MOP

Nowy Dyrektor Generalny MOP

Urodzony w 1956 r. w Liverpoolu Ryder posiada duże i wieloletnie doświadczenie zawodowe i związkowe. Po studiach na uniwersytecie w Cambridge pracował w Kongresie Związków Zawodowych w Wielkiej Brytanii, w Międzynarodowej Federacji Handlu, był dyrektorem w genewskim biurze Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, a po jego połączeniu ze Światową Konfederacją Pracy w 2006 r. pełnił obowiązki Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, największego światowego zrzeszenia związków zawodowych reprezentującego 176 milionów pracowników ze 157 krajów. Nowy Dyrektor Generalny posiada duże doświadczenie związane z MOP; wcześniej pełnił w nim funkcję sekretarza Grupy Pracowniczej w Radzie Administracyjnej oraz dyrektora Biura Aktywizacji Pracowniczej i dyrektora w Biurze Dyrektora Generalnego MOP. Powstała w 1919 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy ma unikalną trójstronną strukturę. W głównych jej organach: Międzynarodowej Konferencji Pracy i liczącej 56 członków Radzie Administracyjnej zasiadają obok dwu przedstawicieli rządu reprezentanci pracodawców i pracowników. Wszystkie głosy są równe, niezależnie od wielkości i ludności państwa. Funkcję sekretariatu Organizacji pełni Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie. Wybrany na pięcioletnią kadencję, nowy Dyrektor Generalny zarządzał będzie zespołem ok. 1900 pracowników i 600 ekspertów.

Briton Guy Ryder jest komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego i mówi płynie w trzech językach. Poza macierzystym angielskim, biegle zna francuski i hiszpański. Jego poprzednik, sprawujący to stanowisko przez trzynaście lat Juan Somawia z Chile ustąpił przed ukończeniem kadencji z powodów osobistych.

źródło ILO