Aktualności | 2012-06-01
Holandia i Polska - łączy nas woda

Holandia i Polska - łączy nas woda

23 maja 2012 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Łączy nas Woda 2012 – Wspólne działanie na rzecz zintegrowanej gospodarki wodnej” zorganizowane przez Ambasadora Królestwa Niderlandów, Marcela Kurpershoeka. Gośćmi specjalnymi byli Melanie Schultz van Haegen, Minister ds. Infrastruktury i Środowiska Królestwa Niderlandów i Marcin Korolec, Minister Środowiska RP. Głównym celem seminarium było podsumowanie działań holenderskich przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodnej w Polsce.

Wśród prelegentów był Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska RP, który . mówił o przyszłychkrokach w gospodarce wodnej w Polsce. Przedstawił obecny stan instytucjonalny, trwające prace nad reformą gospodarki wodnej oraz proponowane zmiany. - Jednym z głównych celów reformy jest dokonanie pełnej transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej do krajowego porządku prawnego - podkreślił minister. Jej cele to głównie realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami i poprawa bezpieczeństwa.

Na zakończenie seminarium minister Marcin Korolec powiedział: Nowa perspektywa finansowa powinna stać się wehikułem współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej, służąc inwestycjom przeciwpowodziowym, poprawie jakości wód i zarządzania nimi. Odnosząc się do planowanej reformy gospodarki wodnej w Polsce zwrócił uwagę na przyświecające jej trzy główne cele: poprawę jakości wód, usprawnienie zarządzania w gospodarce wodnej oraz prawidłową transpozycję i implementację prawa Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Minister zauważył także, że należy skoncentrować się na adaptacji do zmian klimatu, w której woda ma niepoślednie znaczenie. Podkreślając znakomite relacje polsko-holenderskie w różnych dziedzinach, uznał je za doskonałą podstawę budowania przyszłości.

Seminarium towarzyszyła wystawa „Holenderskie rozwiązania dla sektora wodnego”.

Źródło: Ministerstwo Środowiska