Aktualności | 2012-05-31
Planowana rozbudowa sieci energetycznych w woj. mazowieckim

Planowana rozbudowa sieci energetycznych w woj. mazowieckim

Region północno-wschodniej Polski wymaga znaczących inwestycji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej. Brak zamkniętej sieci przesyłowej i możliwości wielostronnego zasilania w przypadku awarii, stanowią realną groźbę utraty dostaw energii elektrycznej na tym terenie.
Projekt „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa” jest wspierany przez Unię Europejską. Składa się z 18 zadań inwestycyjnych na terenie czterech województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Trzy z nich są przedmiotem podpisanego listu intencyjnego. Sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów oraz poprawią zaopatrzenie w energię elektryczną na terenie północnej części województwa mazowieckiego. Stworzą także korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji.

Źródło: www.wnp.pl