Aktualności | 2012-05-31
Zboża: lokalnie większa podaż ziarna krajowego

Zboża: lokalnie większa podaż ziarna krajowego

Generalnie, zapotrzebowanie na ziarno ze strony młynów i wytwórni pasz wyraźnie osłabło, przetwórcy realizują przede wszystkim zakupy niewielkich partii surowca po atrakcyjnych cenach. Wiele firm uzupełniło bowiem zapasy zbóż w II połowie kwietnia, kupując głównie ziarno z importu.

Notowane wyraźnie umocnienie się euro spowodowało wyhamowanie importu zbóż z krajów ościennych oraz Węgier. Oferty sprzedaży ziarna krajowego są obecnie bardziej konkurencyjne od ofert sprzedaży zbóż z importu. W zależności od regionu kraju, ceny pszenicy paszowej kształtują się w przedziale 920-980 PLN/t z dostawą. Z kolei, ceny kukurydzy krajowej to poziom 880-950 PLN/t z dostawą.

Ciągle drogie pozostaje ziarno jęczmienia i żyta, stąd notuje się bardzo małe zainteresowanie tymi zbożami ze strony kupujących. Ceny żyta paszowego z dostawą kształtują się w przedziale 840-860 PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego to poziom 900-960 PLN/t. Ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom 850-900 PLN/t (wszystkie ceny netto, z dostawą).

Na rynku notuje się wyraźnie osłabienie popytu na pszenicę konsumpcyjną. Podobnie jak wytwórnie pasz, młyny uzupełniły bowiem zapasy ziarna i kupują znacznie mniej niż w kwietniu.
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od lokalizacji i jakości ziarna kształtują się w przedziale 920-990 PLN/t z dostawą. Ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się na poziomie 940-980 PLN/t z dostawą (wszystkie ceny netto).

W najbliższych dniach raczej nie należy się spodziewać zmiany sytuacji cenowej na krajowym rynku zbóż. Ceny ziarna w dalszym ciągu znajdować się będą pod presją mniejszego zapotrzebowania na zboża ze strony przetwórców. W dłuższym okresie, utrzymanie się tendencji umacniania się dolara i euro względem złotego może być czynnikiem wpływającym na wzrost cen zbóż, szczególnie w sytuacji malejącej podaży krajowego ziarna na rynku.

(Źródło: AgroNews)