Aktualności | 2012-05-24
NUMERUS PRIMUS INTER PARES - rozstrzygnięty

NUMERUS PRIMUS INTER PARES - rozstrzygnięty

Do tegorocznej edycji zgłoszono 23 tytuły. Jury, pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Miszalskiego, przewodniczącego Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Doskonalenia Kadr wyróżniło 2 tytuły. W grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę tytuł laureata przyznano czasopismu "Zieleń Miejska", wydawanemu przez ABRYS z Poznania. Drugą nagrodę - w grupie czasopism specjalistycznych przyznano czasopismu "Przegląd Papierniczy", wydawanemu przez SIGMA NOT.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w sobotę, 26 maja br. w Muzeum Techniki NOT w Warszawie (PKiN) o godz. 12.00

Z poważaniem,

Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR
FSNT NOT