Aktualności | 2012-05-21
Ministerstwo Środowiska o gospodarczo- społecznej przyszłości Europy

Ministerstwo Środowiska o gospodarczo- społecznej przyszłości Europy

Europejski Kongres Gospodarczy to jedna z najważniejszych platform komunikacji o gospodarczej i społecznej przyszłości Europy. Co roku wydarzenie gromadzi przedstawicieli rządów, Unii Europejskiej oraz reprezentantów największych europejskich przedsiębiorstw. W tegorocznej, IV już edycji Kongresu Ministerstwo Środowiska będzie reprezentowało trzech wiceministrów z resortu środowiska: Aneta Wilmańska, Beata Jaczewska, Janusz Zaleski oraz Rafał Miland, zastępca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.

Podsekretarz Stanu, Aneta Wilmańska weźmie udział w sesji tematycznej poświęconej „Doświadczeniu Polski z poprzedniej perspektywy w realizacji programów i projektów finansowanych ze środków UE”. W panelu o przyszłości drewna jako surowca energetycznego „Drewno – surowiec strategiczny?” Ministerstwo Środowiska będzie natomiast reprezentował Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody. Istotną część Kongresu będzie stanowiła dyskusja o przyszłości klimatyczno - energetycznej Unii Europejskiej w kontekście rozwoju gospodarczego. Polskie stanowisko w tej kwestii zaprezentuje Podsekretarz Stanu, Beata Jaczewska, która weźmie udział w dwóch sesjach: „Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy” oraz „Polityka klimatyczna Unii Europejskiej – wyzwania dla gospodarki”.

W sesjach dotyczących wyzwań i szans dla Polski i Europy związanych z gazem łupkowym Ministerstwo Środowiska będzie reprezentował Rafał Miland, zastępca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. Weźmie on udział w dwóch panelach: „Gaz łupkowy w Europie” oraz „Gaz łupkowy – szansa dla Polski, szansa dla Europy”. Europejski Kongres Gospodarczy, organizowany przez Grupę PTWP SA, jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Centralnej. W poprzedniej, III edycji przedsięwzięcia uczestniczyło sześć tysięcy gości, 900 prelegentów i 500 przedstawicieli mediów. Szefem Rady Programowej Kongresu jest Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Źródło: Ministerstwo Środowiska