Aktualności | 2012-05-18
Prawo do czystego środowiska - Rio + 20

Prawo do czystego środowiska - Rio + 20

Celem spotkania jest podsumowanie dotychczasowego dorobku prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem umów i deklaracji przyjętych w ramach Szczytu Ziemi w 1992 roku. Dodatkowo, w związku ze zbliżającą się Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Rio de Janeiro w dniach 20–22 czerwca b.r. (Rio+20) – uczestnicy wydarzenia zastanowią się także nad dalszymi perspektywami rozwoju tej dziedziny prawa w obecnych realiach.

Konferencja „Prawo do czystego środowiska – Rio + 20” poprzedza jubileuszowy Szczyt Ziemi - Rio+20. Podczas niego przywódcy światowi wraz z przedstawicielami sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz innych grup spotkają się, aby omówić zasadnicze kwestie związane z: budową „zielonej gospodarki”, tak aby osiągnąć zrównoważony rozwój i ograniczyć ubóstwo oraz poprawą międzynarodowego systemu instytucjonalnego w zakresie zrównoważonego rozwoju. Polskę na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro będzie reprezentował Marcin Korolec, Minister Środowiska RP.

Źródło: Ministerstwo Środowiska