Aktualności | 2012-05-11
Bioenergia może być bardziej szkodliwa dla środowiska od paliw płynnych?

Bioenergia może być bardziej szkodliwa dla środowiska od paliw płynnych?

Pod koniec marca na briefingu politycznym ogłoszono konieczność większych zachęt w Unii do używania resztek z przemysłu drzewnego jak np. wiórów drewnianych, a nie drewna pochodzącego ze ścinki drzew w celach pozyskiwania bioenergii. Do 2020 roku w Unii 10 proc. energii ma pochodzić z bioenergii jak np. peletów drewnianych, trawy czy innych bio resztek. Dotychczas nie opracowano zrównoważonych kryteriów dla biopaliw, które obowiązywałyby dla Rozporządzenia Biopaliwowego - RED.

Według austriackiego instytutu badawczego Joanneum Reserch globalną emisję CO2 z użycia bioenergii uważa się za neutralną dla środowiska, jednak należy zwrócić uwagę, że emisja ze zużywania np. odpadów drewna czasowo jest bardzo szybka, natomiast wzrost drzew powodujący pochłanianie CO2 jest powolny. Zatem w krótkim do średniego okresie użycie biomasy daje gorsze skutki niż użycie paliw płynnych - zauważają eksperci FAMMU/FAPA.

Druga praca naukowa opracowana przez CE Delft ocenia wpływ użycia głównych biopaliw na kwestie klimatyczne, a w szczególności wpływ ekspansji upraw przeznaczonych pod biosurowce na środowisko czyli tzw. kwestia ILUC. Raport bazujący na wielu badaniach zleconych przez Komisję oraz innych modelach badań ocenia, że większość stosowanych biopaliw jest tak samo szkodliwa dla klimatu jak paliwa płynne.

Naukowcy ostrzegają przed obecną polityką względem biomasy i biopaliw, gdyż według nich może ona mieć dalekosiężne skutki dla środowiska na całym ziemskim globie. Trzy grupy naukowców wzywają do posunięcia do przodu kwestii obowiązkowych zrównoważonych kryteriów dla biomasy oraz włączenia kwestii kalkulacji ILUC w sprawę obecnych zrównoważonych kryteriów dla biopaliw oraz bioenergii.

Źródło http://www.portalspozywczy.pl