Aktualności | 2012-05-09
Kolejny okres zysków dla Polskiego Jadła

Kolejny okres zysków dla Polskiego Jadła

Wyjście z zapaści związanej z załamaniem się rynku w latach 2008 - 2009 firma zawdzięcza przeprowadzeniu gruntownej restrukturyzacji spółki. Restrukturyzacja związana była nie tylko z optymalizacją i cięciem kosztów, ale także przemodelowaniem strategii dalszego jej rozwoju. W ciągu ostatniego roku firma uzyskała stabilizację finansową i wypracowała zysk.

W ostatnim roku modernizacji uległa również wchodząca w skład Grupy Polskie Jadło fabryka w Czechowicach – Dziedzicach. Wytwórnia poddana została bardzo rygorystycznym audytom, które dodatkowo umożliwiają jej wejście nie tylko na rynek krajowy, ale również prowadzenie exportu.

„Realizacja posiadanych kontraktów rozpoczęta zostanie już w czerwcu 2012, co zwiększyć może wielokrotnie przychody firmy. Na dzień dzisiejszy posiadamy znaczący potencjał produkcyjny zarówno w sferze artykułów garmażeryjno – mącznych, głównie pierogów, jak i rozbudowaną i zmodernizowaną linię do produkcji konfitur tradycyjnych, a posiadany „portfel” potencjalnych zamówień pozwoli nam na zwiększenie dynamiki wzrostów. Realizacja strategii rozwoju sfery produkcyjnej oraz koncentrowanie się w sferze gastronomicznej, głównie na rozwoju działalności przydrożnej w tym PIT STOP Barów, oraz sprzedaży franczyz gastronomicznych i działalności cateringowej to efekt przemyślanej strategii polegającej na pozostawieniu w firmie jedynie dochodowych gałęzi. Księgowo zamknęliśmy okres pierwszego kwartału, a wyniki uzyskane w tym okresie potwierdzają słuszność naszych decyzji. W moim przekonaniu dynamika wzrostowa w sposób bardzo istotny powiększy się w trzecim i czwartym kwartale w wyniku realizacji przychodów a co za tym idzie i zysków z działalności produkcyjnej firmy.” – wyjaśnia Jan Kościuszko Prezes Zarządu Polskie Jadło S.A.

Nie bez znaczenia będzie miało też włączenie się firmy w projekt EURO 2012, a realizacja tego projektu to rozpoczęcie działalności w okresie trwania rozgrywek w formie prowadzenia w Krakowie dwóch największych stref kibica. Jedna z nich umiejscowiona będzie w ścisłym centrum i przygotowana jest do dobowej obsługi 5 tys. Klientów. Druga strefa zlokalizowana będzie na Małym Rynku i zaplanowana do dobowej obsługi 3 tys. osób. Na Małym rynku prowadzona będzie obsługa gastronomiczna nie tylko strefy kibiców, ale również obsługa centrum prasowego. Inicjatywa ta podjęta została wspólnie z władzami Miasta Krakowa. Oba przedsięwzięcia czynne będą 24 godziny na dobę.

Dodatkowo w związku z pozyskaniem kolejnego lokalu gastronomicznego na Rynku Głównym w Krakowie posiadającym jeden z największych ogródków zewnętrznych (płyta Rynku) zwiększa się możliwość obsługi osób odwiedzających Kraków w trakcie EURO do 2 tys. osób obsługi dobowej.

„Działalność w zakresie obsługi projektu EURO 2012 będzie działalnością szczególnie dochodową ze względu na stosowane marże gastronomiczne w tym okresie, tak więc będzie miała istotny wpływ na całoroczne wyniki uzyskane przez Polskie Jadło. Niemniej podstawą działalności w dającej się przewidzieć przyszłości będzie rozwijanie sfery produkcyjnej oraz organizowanie i sprzedaż franczyz gastronomicznych, głównie w segmencie gastronomii przydrożnej. Mocno wierzę, że Polskie Jadło ma olbrzymią szansę w ciągu najbliższych dwóch lat powrócić do swojej pozycji rynkowej z roku 2008, gdzie odnotowało zysk na poziomie 12,5 mln złotych. Tym bardziej, że aktualny potencjał firmy uzyskany dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji oraz przejęciem spółki Ko-Operator jest nieporównywalnie większy niż był w roku 2008. Polskie Jadło przez cały ten trudny okres restrukturyzacji nie tylko nie pomniejszyło swojego majątku, ale w sposób istotny powiększyło go, między innymi, poprzez dokonanie przejęć.” – powiedział Jan Kościuszko.

******

Polskie Jadło S.A. jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych podmiotów operujących w sektorze usług gastronomicznych w Polsce. Działalność powstałej w 1996 roku spółki przez 10 lat koncentrowała się na rozwoju sieci restauracji „Chłopskie Jadło”. Po ich sprzedaży w 2006 roku pozyskane środki zostały zainwestowane w budowę i zarządzanie nowymi sieciami restauracji, gościńców i pierogarni funkcjonującymi w autorskim modelu franczyzowo-operatorskim pod marką „Polskie Jadło”.

Drugim segmentem działalności firmy, rozwijanym od 2004 roku, jest produkcja i sprzedaż ekskluzywnych wyrobów kuchni polskiej sprzedawanych obecnie pod marką „Polskie Jadło”. Wśród nich znajdują się zarówno tradycyjnie wyrabiane wędliny i wyroby wekowane takie jak polskie zupy, pasztety oraz inne dania gotowe. Polskie Jadło opiera swą produkcję na tradycyjnych recepturach, pozbawionych jakichkolwiek uszlachetniaczy i środków konserwujących.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt:

Biuro prasowe
Polskie Jadło
Tel. (12) 623 32 60