Aktualności | 2012-05-06
ŁĄCZY NAS WODA - WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ ZINTEGROWANEJ GOSPODARKI WODNEJ

ŁĄCZY NAS WODA - WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ ZINTEGROWANEJ GOSPODARKI WODNEJ

Seminarium otworzy ambasador Królestwa Niderlandów Paul Marcel Kurpershoek. Swój udział zapowiedział również Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, który skoncentruje się na przyszłości gospodarki wodnej w Polsce.

Jeden z planowanych referatów będzie poświęcony finansowaniu projektów w sektorze gospodarki wodnej.

Planowane są spotkania indywidualne z ekspertami z Niderlandów, którzy mają kompleksową wiedzę i doświadczenia w tworzeniu rozwiązań dla specyficznych problemów związanych z gospodarką wodną.

Seminarium będzie towarzyszy specjalna wystawa obrazująca holenderskie rozwiązania w sektorze wodnym w Polsce.