Aktualności | 2012-05-02
Zarządzanie jakością a jakość zarządzania

Zarządzanie jakością a jakość zarządzania

Tematyka konferencji:

•Systemy zarządzania jakością – teoria i praktyka w organizacjach
•Branżowe systemy zarządzania
•Zintegrowane systemy zarządzania
•Total Quality Management i inne koncepcje zarządzania
•Jakość zarządzania
•Jakość usług
•Metody i narzędzia doskonalenia systemów zarządzania
•Doskonalenie organizacji - aspekty praktyczne
•System oceny zgodności
•Czynnik ludzki w systemach zarządzania
•Klient wewnętrzny i zewnętrzny w organizacji
•Kapitał intelektualny w organizacjach
•Kultura organizacyjna w zarządzaniu
•Ekonomiczne aspekty jakości, rachunek kosztów jakości
•Psychospołeczne aspekty zarządzania jakością
•Filozofia i etyka w zarządzaniu jakością

Źródło: (jakosc.konferencja.org)