Aktualności | 2012-04-30
Agencja wygrała z rolnikami

Agencja wygrała z rolnikami

Był to pierwszy na taką skalę proces, bo jeszcze nie zdarzyło się, aby tak wielu rolników jednorazowo, występowało przeciwko Agencji. Do tej pory AN złożyła blisko 500 pozwów sądowych, z czego już odbyło się ponad 300 spraw przeciwko rolnikom odmawiającym udzielenia informacji. We wszystkich przypadkach sąd przyznał rację Agencji.

Konflikt zaczął się, gdy AN wysłała do rolników wezwanie do przekazania danych w ramach obowiązującej Ustawy o ochronie prawnej odmian roślin odnośnie do zastosowania nasion chronionych prawem. Niektórzy rolnicy zignorowali te wysłane kwestionariusze, a dalej po upomnieniach i wezwaniach otrzymali pozwy sądowe. (Źródło: farmer.pl)