Aktualności | 2012-04-24
Przedsezonowe spotkanie sadownicze - konferencja w Lublinie

Przedsezonowe spotkanie sadownicze - konferencja w Lublinie

Organizatorzy zapraszają producentów świeżych i przetworzonych owoców, handlowców, pracowników nauki sadowniczej, ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych. Głównymi tematami tego spotkania będzie ocena stanu produkcyjnego upraw sadowniczych, wstępna prognoza zbiorów owoców w Polsce i w Europie oraz aktualne zagrożenie sadów i plantacji przez choroby.

Sezon 2011/2012 można uznać za korzystny dla naszego sadownictwa. Z wyjątkiem cen skupu owoców maliny, u pozostałych gatunków były na zadowalającym poziomie. A jak może być w nadchodzącym sezonie, jaka wielkość zbiorów i ceny skupu owoców?

Z powodu niskich temperatur w okresie zimy uszkodzone zostały drzewa i krzewy owocowe, podkładki, a zwłaszcza rośliny truskawki. Pod koniec miesiąca maja, po kwitnieniu bądź zawiązaniu owoców, można w przybliżeniu ocenić wielkość spodziewanych zbiorów owoców. Od poziomu uszkodzeń mrozowych czy przymrozkowych, a także zmian w potencjale produkcyjnym roślin sadowniczych, zależy sposób i intensywność ich pielęgnacji, a od wielkości zbiorów, tempo sprzedaży przechowywanych jabłek i cen skupu owoców. Takie informacje są ważne dla producentów owoców, przetworów i materiału szkółkarskiego oraz handlowców, a także konsumentów owoców.

Informacje o spodziewanych zbiorach owoców w kraju zostaną uzupełnione o prognozę[i] zbiorów w Europie.