Aktualności | 2012-04-18
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe górnej Odry

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe górnej Odry

Wybudowanie i zmodernizowanie 60 km wałów przeciwpowodziowych w obrębie Wrocławia i najbliższym sąsiedztwie pozwoli ochronić przed powodzią ponad ćwierć miliona mieszkańców Wrocławia i okolic oraz zabezpieczyć obszar o powierzchni 14 tys. hektarów.
Projekt ten, realizowany przez Dolnośląski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, jest jednym z największych projektów środowiskowych realizowanych w ramach POIiŚ. Wraz z budową zbiornika suchego na Odrze w Raciborzu oraz przedsięwzięciami realizowanymi w ramach odrębnego projektu pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego” (ochrona przed powodzią, RZGW we Wrocławiu), stanowić będzie system, który zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obszaru w zlewni górnej Odry. Łączny koszt tych 3 przedsięwzięć wynosi 3,62 mld zł, z czego prawie 1 mld zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: nfosigw.gov.pl