Aktualności | 2012-04-16
Środki z UE na nowych zasadach

Środki z UE na nowych zasadach

Wypłata zaliczek ze środków UE umożliwi im lepsze wykorzystanie tych funduszy. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 na inicjatywy lokalne przeznaczono 127 mln euro - dotychczas wykorzystano zaledwie kilka procent. O unijne pieniądze grupy mogą starać się składając projekt w swoim urzędzie marszałkowskim. Po to, by otrzymać pieniądze z UE, grupy te muszą mieć wkład własny.

Do ustawy wprowadzono także przepisy, które realizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2010 r. Zakazuje on publikacji wykazu osób fizycznych, beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, ze względu na ochronę danych osobowych. Takie wykazy zamieszczane były na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wypłata zaliczek ze środków UE umożliwi im lepsze wykorzystanie tych funduszy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od daty publikacji.

(Źródło: PAP)