Aktualności | 2012-04-12
Laury Ekoprzyjaźni

Laury Ekoprzyjaźni

W edukacji ekologicznej formalne i nieformalne funkcje sprawuje wiele instytucji i osób indywidualnych. Praca na rzecz określonych inicjatyw powinna zostać wyróżniona i nagrodzona, dlatego w redakcji ogólnopolskiego miesięcznika „Ekonatury” powstał projekt nagrody przyznawanej corocznie za zasługi na rzecz edukacji ekologicznej - Laury Ekoprzyjaźn.

12 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu po raz czwarty zostaną wręczone „Laury Ekoprzyjaźni”. Uroczystość połączona będzie z konferencją merytoryczną pt: „Zrównoważony rozwój a ekologia w Polsce”, dotyczącą aktualnych spraw związanych ze środowiskiem, ekonomią i społeczeństwem. Nagrody, po werdykcie Kapituły, którą tworzą rektorzy i profesorowie z wrocławskich uczelni, przyznawane będą przez redakcję „Ekonatury” za działalność na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej za 2011 rok, a wręczone zostaną w trzech kategoriach:

o dla wytrwałych, zaufanych Członków Wspierających, wspomagających idee edukacji ekologicznej w Polsce;

o dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska;

o dla osób za wybitne zasługi na rzecz ekologii.

Miło nam poinformować, że redakcja AURY otrzyma nagrodę w kategorii: dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska.