Aktualności | 2012-04-09
Rozpoczynają się bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy kanału żeglugowego w poprzek Mierzei Wiślanej.

Rozpoczynają się bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy kanału żeglugowego w poprzek Mierzei Wiślanej.

Konsultacje to element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu wieloletniego pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Zaprasza na nie Urząd Morski w Gdyni, w imieniu własnym oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Uczestnikom spotkań zostanie przedstawiona prognoza oddziaływania przekopu na środowisko. Opracowało ją Biuro Projektów i Wdrożeń Proekologicznych PROEKO w Gdańsku. Wcześniej, biuro przeprowadzało badania ankietowe opinii społecznej za pośrednictwem internetu.
- Przysłano nam 2700 ankiet - mówi dr hab. Maciej Przewoźniak, właściciel Biura Projektów i Wdrożeń Proekologicznych PROEKO. Trzy czwarte nadawców jest za przekopaniem mierzei.
Dzisiaj - pierwsze bezpośrednie spotkanie konsultacyjne. W Urzędzie Morskim w Gdyni dr hab. Maciej Przewoźniak przedstawi prognozę oddziaływania na środowisko przekopu i jego istnienia członkom konsorcjum, powołanego do realizacji projektu pt. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

- Każdy może przyjść na te spotkania i ma prawo składania uwag i wniosków - mówi Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. - Swoje opinie można przesyłać w terminie od 10 kwietnia do 10 maja br., pod adres:Urządu Morskiego w Gdyni.