Aktualności | 2012-04-05
Szkolenie: Nowe technologie zastosowanie gazów spożywczych przy produkcji i pakowaniu mięsa oraz przetworów

Szkolenie: Nowe technologie zastosowanie gazów spożywczych przy produkcji i pakowaniu mięsa oraz przetworów

Cel szkolenia:

Omówienie gazów spożywczych stosowanych w branży mięsnej oraz prezentacja nowych technologii zastosowania gazów w przetwórstwie i transporcie mięsa i przetworów.

Program szkolenia:

1. Krótka prezentacja wykładowców oraz omówienie procesu produkcji gazów
2. Rodzaje gazów spożywczych, ich właściwości
3. Wymagania prawne oraz certyfikaty dla gazów spożywczych
4. Bezpieczeństwo związane z wykorzystaniem gazów
5. Technologie zastosowanie gazów w przemyśle spożywczym i ich wpływ na produkt
a. MAP
b. Zamrażanie kriogeniczne,
c. podmrażanie mięsa przed cięciem,
d. schładzanie mięsa w kutrach i mieszałkach
e. zastosowanie suchego lodu w branży mięsnej
f. produkcja nowych wyrobów mięsnych z wykorzystaniem gazów

Metodologia

Program szkolenia realizowany jest w formie wykładu oraz dyskusji, na koniec zajęć uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca
Szkolenie prowadzą pracownicy firmy AirProducts Więcej informacji o szkoleniu: http://www.polwita.pl/nowe-technologie-zastosowanie-gazow-spoywczych-przy-produkcji-i-pakowaniu-misa-oraz-przetworow