Aktualności | 2012-04-02
Biuletyn Informacyjny nr 5 Geodezyjnej Izby Gospodarczej

Biuletyn Informacyjny nr 5 Geodezyjnej Izby Gospodarczej

- sprawozdanie z posiedzenia Rady GIG z 17 stycznia 2012 r.
- sprawozdanie z obchodów Dnia Geodety Europejskiego i Geoinformacji z dnia 15 marca 2012 r.
- dyskusja nad umożliwieniem geodetom bezpośredniego dostępu do akt ksiąg wieczystych,
- dyskusja w sprawie otwarcia geodetom wolnego rynku prac związanych z inwestycjami liniowymi,
- dyskusja w sprawie deregulacji zakresów uprawnień geodezyjnych,
- informacje o szkoleniach, sympozjach i konferencjach oraz publikacjach.

W Biuletynie, liczącym 85 stron, znajdują się następujące załączniki:

Nr 1. Pismo GIG do Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczące konkursu na stanowisko Głównego Geodety Kraju.
Nr 2. Pismo do Ministra Administracji i Cyfryzacji i Ministra Sprawiedliwości na temat deregulacji trzech specjalności w geodezji.
Nr 3. Pismo GIG do Rzecznika Praw Obywatelskich na temat opłat pobieranych przez ODGiK.
Nr 4. Pismo SGP popierające wystąpienie GIG do RPO.
Nr 5. Pismo Polskiej Geodezji Komercyjnej popierające wystąpienie GIG do RPO.
Nr 6. Pismo Stowarzyszenia GISPOL popierające wystąpienie GIG do RPO.
Nr 7. Dodatkowe pismo GIG do RPO.
Nr 8. Program Sympozjum w dniu 5.03.2012r.
Nr 9. Wzór Dyplomu Okolicznościowego.
Nr 10. Tezy wynikające z referatów.
Nr 11 Pismo do Wiceministra Sprawiedliwości na temat badania KW przez geodetów.
Nr 12. Pismo od p.o. GGK na w/w temat.
Nr 13. Pismo do Ministra J. Gowina w w/w sprawie.
Nr 14. Pismo od Urzędu Zamówień Publicznych.
Nr 15. Pismo do UZP z konkretnymi przykładami.
Nr 16. Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie uproszczeń przepisów do projektu „trzeciej” ustawy deregulacyjnej.

Pełna treść Biuletynu do pobrania na stronie
http://www.gig.org.pl/?mod=aktualnosc&id=7104