Aktualności | 2012-04-01
Spotkanie przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego SGP z Posłami Geodetami

Spotkanie przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego SGP z Posłami Geodetami

W spotkaniu uczestniczyli Posłowie geodeci (na fotografii od lewej): Józef Racki, Krzysztof Jurgiel i Jerzy Szmit oraz przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego SGP: Stanisław Cegielski, Jan Łopaciuk i Włodzimierz Kędziora.

Posłowie zostali zapoznani z historią, organizacją i działalnością Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Prezes Kol. Stanisław Cegielski przedstawił aktualne problemy geodezji i kartografii w Polsce. Zostały poruszone następujące tematy:

1. Stanowisko Stowarzyszenia Geodetów Polskich w sprawie deregulacji zawodu geodety (deregulacja dotyczy zakresów 3, 6 i 7).
2. Tezy do nowego prawa geodezyjnego i kartograficznego.
3. Propozycja wprowadzenia obowiązku permanentnego szkolenia geodetów.

Posłowie obecni na spotkaniu złożyli deklarację współpracy i pomocy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich w pracach dotyczących poprawy działania zawodu geodety w Polsce.

Źródło: http://www.sgp.geodezja.org.pl/wydarzenia/centralne/id/116