Aktualności | 2012-03-30
GIG apeluje o dostęp do akt ksiąg wieczystych

GIG apeluje o dostęp do akt ksiąg wieczystych

Jak argumentuje Prezes: „Zupełnie niezrozumiałe są obecne ograniczenia, przy których geodeta, tak jak każdy interesant z ulicy, musi udowodnić swój interes prawny, żeby sprawdzić stare mapy, zbadać przebieg granic nieruchomości oraz wszystkie inne dokumenty, pozwalające na prawidłowe wykonanie nowych map. Jest to w interesie właścicieli nieruchomości, ale także w interesie sądu wieczysto-księgowego, bo błędy w oznaczeniu nieruchomości są ogromnym problemem dla sądów i kłopotem dla właścicieli. Oprócz tego każdy sąd ustala własne zasady i kryteria, którym muszą podporządkować się geodeci aby uzyskać zgodę Prezesa Sądu na zbadanie akt ksiąg wieczystych. Na uzyskanie w/w zgody czeka się najczęściej kilka lub kilkanaście dni.”

Pełna treść pisma na stronie
http://www.gig.org.pl/?mod=aktualnosc&id=7103