Aktualności | 2012-03-28
Organic Marketing Forum 2012

Organic Marketing Forum 2012

Kontakt: luise.pachmann@ekoconnect.org

7. Międzynarodowe Spotkanie w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Produktów Ekologicznych i Surowców Naturalnych skupiające się na współpracy między Europą Wschodnią i Zachodnią odbędzie się w Warszawie w dniach od 7 do 9 maja 2012 r. Program oferuje wystąpienia mające na celu wymianę doświadczeń między przedsiębiorcami oraz poszerzenie wiedzy na temat rynku ekologicznego w 14 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Mottem przewodnim spotkania jest “Transparencja i wiarygodność podstawą pozyskania klienta”. Organizator EkoConnect zaprasza przetwórców, handlowców, właścicieli sklepów detalicznych oraz rolników do pozyskania nowych partnerów do współpracy, jak i skorzystania z okazji do wymiany poglądów o strategiach i najnowszych trendach w branży ekologicznej.

Po raz pierwszy w historii OMF nawiązał ścisłą współpracę z Targami BioFach w celu wzmocnienia handlowego charakteru Forum. Poza “BioFach”, partnerami OMF 2012 są także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Ekologicznych “Polska Ekologia“, Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland“, Polskie Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Stowarzyszenie Handlowców Żywności Ekologicznej. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego – Grupa Regionalna UE oraz Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Komunikat prasowy „EkoConnect” Drezno)