Aktualności | 2012-03-23
Strajk w Zakładach Azotowych Puławy

Strajk w Zakładach Azotowych Puławy

Rzecznik Zakładów Azotowych Puławy Grzegorz Kulik poinformował, że zarząd puławskich zakładów jest gotowy zgodzić się na podwyżkę, ale chce ją połączyć z wprowadzeniem nowego taryfikatora płacowego oraz nowego regulaminu premiowania.

Protestujący związkowcy domagają się podwyżki z wyrównaniem od początku b. r., na podstawie obecnie obowiązującego taryfikatora płac. Jak tłumaczy Wręga, propozycje zarządu zmierzają do tego, "by zbyt wysoko wynagradzać kadrę dyrektorską, natomiast zbyt nisko pracowników produkcji oraz niższej i średniej administracji".

Puławskie zakłady zatrudniają ponad 3,2 tys. pracowników. Średnia płaca wynosi mniej więcej 5 tys. zł. Za rok obrotowy 2010/2011 zakłady miały 226 mln zł zysku.

Mimo podjętych po raz kolejny rozmów pomiędzy zarządem, a związkami zawodowymi nadal nie udało się wypracować porozumienia i zakończyć strajku.