Aktualności | 2012-03-21
W maju ruszy nowy konkurs na zarządzanie energią w BUP

W maju ruszy nowy konkurs na zarządzanie energią w BUP

Dofinansowanie w IV konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki (do 60% kosztów kwalifikowanych) ze środków NFOŚiGW będzie możliwe złożenie odrębnego wniosku. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się finansowanie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) oraz z innych środków NFOŚiGW. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, dla którego będzie możliwe udzielenie dofinansowania wynosi powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł).

Dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zakres prac objętych przedsięwzięciem musi wynikać z wykonanych audytów energetycznych. Nabór wniosków planowany jest w maju 2012 r.

Źródło: nfosigw.gov.pl