Aktualności | 2012-03-21
Zmiany są konieczne

Zmiany są konieczne

- W interesie naszych rolników nie jest utrzymywanie stanu niepewności prawnej w zakresie stosowania pasz GMO. Doświadczenia obecnie obowiązującego okresu przejściowego na stosowanie pasz GMO, przyjętego w czerwcu 2008 roku wskazują , że nie do utrzymania jest nawet perspektywa kolejnego czteroletniego okresu przejściowego, będzie wpływać niekorzystnie na rozwój i perspektywy produkcji zwierzęcej w Polsce, a utrzymanie stanu niezgodności i niespójności z prawodawstwem unijnym w tym względzie będzie dawało , w trakcie ewentualnych dyskusji o ustawie o GMO, a także ustawie o nasiennictwie szerokie pole do popisu organizacji ekologicznych, wykorzystujących ten fakt dla swoich celów i szkodzących naszemu rolnictwu - mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

W ocenie ŚIR rozwiązaniem zgodnym z interesem naszego rolnictwa byłoby całkowite usuniecie z obecnie obowiązującej ustawy o paszach zapisu art.15 ust. 1 pkt. 4, czyli całkowitego usunięcia zakazu stosowania pasz GMO, co umożliwiłoby prowadzenie rzeczowej dyskusji nad przyszłymi ustawami o GMO, o nasiennictwie, także w powiązaniu z konsekwencjami przyjęcia traktatu ACTA.