Aktualności | 2012-03-19
102 mln zł na ochronę przed powodzią

102 mln zł na ochronę przed powodzią

Program obejmie powierzchnię 48 tys. kilometrów kwadratowych

Tegoroczne inwestycje finansowane będą z czterech źródeł: budżetu państwa (75,1 mln zł), funduszy europejskich (10 mln zł), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15,5 mln zł) oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,72 mln zł).

Najwięcej, bo ponad 20 mln zł, przekazano na rozbudowę wału przeciwpowodziowego w Sandomierzu oraz 10 mln zł na wzmocnienie wałów i przebudowę bulwarów wiślanych w Krakowie, od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko.

Wśród ważniejszych inwestycji są również m.in.: przebudowa wałów na rzece Wisłoka w Mielcu (12,5 mln zł), budowa wałów na Popradzie w Starym Sączu (3,08 mln zł), budowa przepompowni wód deszczowych w gminie Połaniec (7 mln zł), ochrona przeciwpowodziowa Rzeszowa (2,48 mln zł) oraz przygotowanie dokumentacji budowy zbiornika "Bieżanów" na rzece Serafie w Krakowie (346 tys. zł).

W sumie zrealizowane zostaną 82 zadania.

W sierpniu 2011 roku Rada Ministrów ustanowiła "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły". Realizacja tego programu ma zabezpieczyć południowe województwa naszego kraju przed katastrofalnymi skutkami powodzi: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. Według szacunków realizacja programu zaplanowanego na lata 2011-2030 będzie kosztowała ponad 13 mld zł.

Przy typowaniu zadań brane są pod uwagę głównie trzy kryteria: liczba ludności, która zostanie ochroniona przez daną inwestycję, wartość majątku oraz miejsca szczególne np. zabytki czy obszary cenne przyrodniczo.

Źródło: Puls Biznesu/ Dziennik Gazeta Prawna