Aktualności | 2012-03-15
Ukraina: 30 proc. ozimin zniszczonych

Ukraina: 30 proc. ozimin zniszczonych

Według ukraińskiego ministerstwa rolnictwa w dobrej kondycji są zboża ozime na powierzchni 4,5 mln hektarów (2/3 upraw), w słabej i złej – na 2,2 mln ha. Podobnie wygląda sytuacja w uprawach ozimego rzepaku. W dobrym i zadowalającym jest mniej więcej 63 % zasiewów rzepaku, a w słabym – ponad 30 %.

Ze względu na duże szkody w zasiewach ozimin, ukraiński resort rolnictwa przewiduje konieczność ponownego obsiania ok. 3,2 mln hektarów. Prawdopodobnie w miejsce wymarzniętej pszenicy i rzepaku zostanie posiana kukurydza i jęczmień jary.

Ukraińskie ministerstwo szacuje, że areał upraw zbóż jarych może osiągnąć 9,5 mln ha wobec 7,8 mln ha w 2011 r. Prognozowana powierzchnia upraw kukurydzy to 4,5-5,0 mln ha, czyli o 1,0-1,5 mln ha więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem, a jęczmienia jarego – 3,2 mln ha, czyli o 0,5 mln ha więcej niż w poprzednim sezonie. Nieznacznie zwiększy się też powierzchnia upraw pszenicy jarej – o 0,1 mln ha, do 0,4 mln ha. Całkowita powierzchnia zasiewów zbóż w br. oceniania jest na podobnym poziomie jak w 2011 r., czyli mniej więcej 15,5 mln ha. Wiadomo, że mniej będzie pszenicy miękkiej, wzrośnie natomiast znacznie produkcja kukurydzy, a w mniejszym stopniu jęczmienia.

(Źródło: TVP AgroInfo)