Aktualności | 2012-03-15
Prace nad przyszłością polskich lasów

Prace nad przyszłością polskich lasów

Spotkanie odbyło się w siedzibie gdańskiej RDLP. Zostało zorganizowane z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego, które podjęło się przygotowania „Wizji przyszłości polskich lasów i leśnictwa”; ma być ona podstawą do opracowania społecznej koncepcji rozwoju leśnictwa w naszym kraju. Polska, której jedną trzecią powierzchni stanowią lasy, nie ma w chwili obecnej własnej strategii leśnej.

Zgodnie z unijną zasadą subsydialności każde państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiada za własną politykę leśną. Obowiązująca od 1991 r. ustawa o lasach, chociaż bardzo nowatorska w swych regulacjach, nie jest w stanie sprostać wyzwaniom, przed jakim stoi współczesne leśnictwo.

Podczas dyskusji poruszano wiele kwestii dotyczących polskich lasów i wymagających nowych rozwiązań. Pojawiały się też głosy o konieczności rozdzielenia dominujących funkcji lasu. Postulowano m.in. wyznaczenie odrębnych drzewostanów gospodarczych, w których dominującą funkcją będzie produkcja drewna, oraz lasów wokół miast, gdzie powinny przeważać funkcje: rekreacyjna, kulturotwórcza, ewentualnie edukacyjna.

Źródło: lasy.gov.pl