Aktualności | 2012-03-13
Ceny ziarna spadły

Ceny ziarna spadły

Niekorzystne relacje kursowe spowodowały, iż eksport ziarna wyraźnie osłabł. W portach przedmiotem eksportu jest głównie owies oraz niewielkie ilości pszenicy i kukurydzy.

Na rynku wzrosła liczba ofert pszenicy paszowej. W minionym tygodniu, ceny pszenicy paszowej na południowym - wschodzie i wschodzie kraju w kształtowały się na poziomie 730-750 PLN/t, w regionach zachodnich - 750-770 PLN/t, a na północy kraju – 750-780 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny tego zboża z dostawą kształtowały się w przedziale 750-820 PLN/t, w zależności od regionu kraju.

Ofert sprzedaży kukurydzy jest mniej niż pszenicy paszowej. Ceny kukurydzy na południowym wschodzie to poziom 750-755 PLN/t, w centrum i regionach zachodnich - 760-800 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom 780-850 PLN/t, w zależności od regionu kraju.

Z racji utrzymującej się małej podaży, ceny pozostałych zbóż trzymają się mocno. Ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom 750-790 PLN/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 740-800 PLN/t, ale podaż tego zboża pozostaje śladowa (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Z kolei, ceny jęczmienia paszowego kształtują się na poziomie 800-840 PLN/t. Podobnie jak w przypadku pszenicy paszowej, oferty sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej także są o 10-20 PLN/t niższe niż przed tygodniem, ale na razie takie spadki cen nie zachęciły młynów do zdecydowanie większych zakupów. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się w przedziale 820-880 PLN/t.

Z racji uszczuplonej podaży, ceny żyta to ciągle bardzo wysoki poziom 940-980 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).
(Źródło: AgroNews)