Aktualności | 2012-03-07
Trzy zakresy uprawnień geodezyjnych do deregulacji

Trzy zakresy uprawnień geodezyjnych do deregulacji

Na liście znajdują się m. in. następujące zawody:

- Geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych,
- Geodeta w zakresie redakcji map,
- Geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji,
- Zarządca nieruchomości,
- Pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Prace nad ustawą rozpoczęły się od konsultacji międzyresortowych i opracowania listy ponad 200 zawodów, w których regulacje zostały ocenione jako nadmierne lub zbędne. Do pierwszej transzy wybranych zostało 49 zawodów. Jednocześnie, w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczęły się już prace nad projektem ustawy, który ułatwiłby dostęp do kolejnych 180 zawodów. Oznaczałoby to, że obie ustawy deregulacyjne objęłyby w sumie około 230 zawodów, co stanowi ponad 60% wszystkich obecnie regulowanych w Polsce profesji. Według szacunków ekspertów, deregulacja może zwiększyć zatrudnienie w tych zawodach o 15-20%.

Źródło:
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/deregulacja_dostepu_do_zawodow,9256/