Aktualności | 2012-03-07
Kolejny konkurs na prezesa Agencji Rynku Rolnego

Kolejny konkurs na prezesa Agencji Rynku Rolnego

W związku z planowanym połączeniem agencji konieczne są zmiany ustawodawcze. Musi być m.in. ustawowo uregulowana kwestia przekazania dotychczasowych zadań Agencji, a także przedstawiony sposób załatwiania wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy spraw.

Resort musi także przygotować ustawę regulującej poszczególne rynki: mięsa, cukru, skrobi i zbóż, czyli rynków objętych ocenie obowiązującą ustawą o Agencji Rynku Rolnego.

Według ministerstwa, proces legislacyjny powinien być zakończony do końca tego roku, a likwidacja i przejęcia zadań nastąpiłaby 1 lipca 2013 r.

W opinii ministra rolnictwa Marka Sawickiego, połączenie agencji przyniesie oszczędności i usprawni pracę w zakresie rozdzielania unijnych funduszy.

(Źródło: PAP)