Aktualności | 2012-03-07
Zapowiedź Rajdu Geodetów

Zapowiedź Rajdu Geodetów

- etap nocny (trasa około 3 km),
- zabawa taneczna,
- etap dzienny (trasa około 14.5 km),
- pokaz sprzętu geodezyjnego,
- zawody sportowo – rekreacyjne,
- grill.

Drużyny startują w składach 2 - 10 osobowych. Każde przedsiębiorstwo (instytucja) może zgłosić dowolną liczbę drużyn. Będzie prowadzona klasyfikacja drużyn i przedsiębiorstw. Zwycięży drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów. Zwycięży przedsiębiorstwo, którego dwie najlepsze drużyny w sumie zdobędą największą liczbę punktów.

Informacji udziela: kol. Stanisław Miszkurka, tel. 602-218-194 i kol. Anna Orlińska tel. (0-22) 828-27-13. Zgłoszenia na Rajd z danymi do zameldowania (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania), należy przesłać do dnia 15.05.12 r.

Szczegóły na stronie:
sgp.geodezja.org.pl/warszawa/