Aktualności | 2012-03-06
Nagroda Przyjaznego Brzegu dla RZGW w Warszawie

Nagroda Przyjaznego Brzegu dla RZGW w Warszawie

Wręczenie nagród VIII edycji konkursu odbyło się 3 marca 2012 roku podczas Targów Wiatr i Woda w Warszawie. W tym roku jury spośród 48 kandydatów wybrało 19 laureatów, w tym RZGW w Warszawie, które jako pierwsze ze wszystkich RZGW w historii konkursu zostało nagrodzone. Nagrodę dla RZGW w Warszawie w kategorii „inicjatywy społeczne wspierające idee Przyjaznych Brzegów” odebrał Dyrektor Leszek Bagiński.

System Sygnalizacji Ostrzegawczej dla żeglarzy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi został uruchomiony na Wielkich Jeziorach Mazurskich w lipcu 2011 roku. 17 latarni, które tworzą system, informuje o możliwości nadejścia niebezpieczeństwa rytmicznie pulsującym żółtym światłem. Sygnał 40 błysków na minutę to komunikat „UWAGA” SPODZIEWANE BURZE I WIATR, bez wskazania dokładnego czasu i miejsca nadejścia zjawiska meteo. Sygnał 90 błysków na minutę oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo - „NIEBEZPIECZEŃSTWO” WYSTĘPOWANIE BURZY ORAZ SILNEGO WIATRU. Pulsujące światło jest widoczne na odległość 8-9 km w każdych warunkach, w ciągu dnia przy pełnym nasłonecznieniu i w nocy, niemal z każdego punktu na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Sieć masztów można z pewnością uznać za projekt nowatorski i ekologiczny. Moduły świetlne zasilane są energią słońca i wiatru, baterie emitujące sygnały świetlne odbierane w każdym miejscu mazurskich jezior są w Polsce pierwszymi. System przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa żeglarzy. Należy jednak podkreślić, że nawet najnowocześniejsze urządzenia nie zastąpią zdrowego rozsądku oraz obowiązkowego śledzenia prognoz i obserwowania nieba.

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu promuje inwestycje i inicjatywy, dzięki którym brzegi polskich rzek, jezior i morza stają się bardziej przyjazne dla ludzi. Nagradzane są również przedsięwzięcia związane z wodami, służące osobom niepełnosprawnym i ochronie środowiska. Organizowany jest Przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Polski Związek Żeglarski pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezesa KZGW.

* * *

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zarządza obszarem o powierzchni 111,47 tys. km2 (ok. 1/3 powierzchni Polski). Obejmuje on dorzecze Wisły (region wodny Środkowej Wisły) i regiony wodne rzek Jarft, Świeżej, Łyny, Węgorapy i Niemna, a także Wielkie Jeziora Mazurskie.

Do głównych zadań RZGW w Warszawie należy utrzymywanie wód i urządzeń wodnych (nadzór nad budowlami hydrotechnicznymi, prace regulacyjne, ochrona brzegów, roboty pogłębiarskie), ochrona przeciwpowodziowa (plany zarządzania ryzykiem powodziowym, uzgadnianie planów zagospodarowania, ograniczanie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków powodzi), zarządzanie gospodarowaniem wodami, zarządzanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi, wyznaczanie i oddawanie obwodów rybackich, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną, gromadzenie informacji w katastrze wodnym.

Znaczące obiekty utrzymywane przez RZGW w Warszawie to: Stopień Wodny Dębe na Narwi, Stopień Wodny Włocławek na Wiśle, Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie na Kamiennej, Zbiornik Wodny Wióry na Świślinie, Zbiornik Wodny Sulejów na Pilicy, Kanał Żerański, Kanał Augustowski, obiekty piętrzące w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich. RZGW w Warszawie administruje 29 rzekami o łącznej długości 3 001,36 km.

RZGW w Warszawie jest państwową jednostką budżetową działającą na podstawie przepisów Prawa wodnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (z 27.06.2006r., Dz.U.Nr 126, poz.878) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska 22.12.2006r. Do realizacji statutowych działań wykorzystuje środki finansowe z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków UE.

Dodatkowych informacji udziela:

Urszula Tomoń
Rzecznik Prasowy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: (22) 58 70 239
mail: rzecznik@warszawa.rzgw.gov.pl