Aktualności | 2012-03-06
Zapowiedź VI Konferencji - Geomatyka w Lasach Państwowych

Zapowiedź VI Konferencji - Geomatyka w Lasach Państwowych

Temat wiodący VI Konferencji: „Geomatyka wobec nowych wyzwań leśnictwa”.
Organizator – Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Współorganizator i patron naukowy – Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Organizator logistyczny – Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.
Szczegóły dotyczące programu oraz zgłoszeń na stronie: geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka