Aktualności | 2012-03-05
Składowanie CO2 pod ziemią - PGE przyspiesza prace

Składowanie CO2 pod ziemią - PGE przyspiesza prace

Spółka wybrała już lokalizację składowiska gazu - Wojszyce znajdujące się w północnej części województwa łódzkiego. Firma planuje jeszcze wykonać na tym terenie od dwóch do czterech otworów badawczych.

Według wstępnych szacunków cała instalacja ma kosztować 600 mln euro (około 2,5 mld zł), z czego 180 mln euro będzie pochodzić ze środków unijnych.

Według Andrzeja Siemaszko, dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w przyszłości Polska mogłaby zarobić na CCS, gdyby się okazało, że magazynowany pod ziemią dwutlenek węgla przyspiesza wydobycie gazu łupkowego (np. CO2 zatłaczany w złoża po gazie konwencjonalnym „wypycha" go szybciej na powierzchnię). Natomiast Jerzy Walosik, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska, jest zdania, że składowania CO2 pod ziemią to bomba ekologiczna. Uważa, że istnieje zbyt duże ryzyko ulatniania się wtłoczonego pod ziemię gazu.

PGE tłumaczy, że instalacja będzie bezpieczna. Pułapki przeznaczone do składowania CO2 będą tak wybierane, aby zapewnić zatrzymanie dwutlenku węgla w postaci czystej przez przynajmniej tysiąc lat. W tym czasie większość CO2 ulegnie rozpadowi.

Dla CCS kraje unijne nie mają spójnej polityki.

Źródło: Rzeczpospolita