Aktualności | 2012-03-04
Wypadki przy pracy - warsztaty dla służby bhp

Wypadki przy pracy - warsztaty dla służby bhp

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny z całego kraju, w tym dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w tym zakresie oraz osób, którym powierzono obowiązki służby bhp.

Warsztaty będzie prowadził specjalista w zakresie wypadków przy pracy, inspektor pracy Wojciech Dębski.

Program warsztatów będzie obejmował:

– Omówienie definicji w zakresie wypadków przy pracy: wypadek przy pracy, uraz, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, nagłość, wypadek śmiertelny, ciężki, zbiorowy, powodujący czasową niezdolność do pracy.

– Obowiązki prawne w zakresie wypadków przy pracy: obowiązujące przepisy prawne, obowiązek zgłoszenia wypadku do PIP i prokuratury, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podjęcie stosownych działań zapobiegawczych, obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej, dokumentowanie ustaleń przez zespół powypadkowy.

– Postępowanie powypadkowe zakładu pracy: powiadomienie o wypadku, powołanie zespołu powypadkowego (kwalifikacje, stanowiska), sporządzenie protokołu „powypadkowego” i karty wypadku, wymogi formalno-prawne dla dokumentacji powypadkowej” (w tym: dane poszkodowanego, pracodawcy, zespołu powypadkowego, okoliczności zdarzenia, przyczyny zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia, wnioski i środki profilaktyczne, zapoznanie poszkodowanego z treścią dokumentacji „powypadkowej”, zatwierdzenie i doręczenie dokumentacji), przykłady błędów w dokumentacji powypadkowej i ich konsekwencje.

– Obowiązki organów nadzoru nad warunkami pracy w zakresie wypadków przy pracy.

– Statystyka dotycząca wypadków przy pracy w 2011 r. (dane statystyczne na temat liczby wypadków, branż, w których zaistniały, najczęstszych przyczyn ich występowania).

– Omówienie wybranych, przykładowych wypadków przy pracy w różnych gałęziach produkcyjnych.

– Określanie właściwych przyczyn wypadków przy pracy i odpowiadających im środków i wniosków profilaktycznych.

– Ćwiczenia w zakresie analizy przez grupy, zespoły okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem sporządzania dokumentacji powypadkowej.

Więcej informacji oraz zgłoszenia pod numerem telefonu (62) 753 45 40,
e-mail: cos@ospsbhp.com.pl.
Adres: COSOSPSBHP, ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz.