Aktualności | 2012-03-02
UE popiera prospołeczne inicjatywy producentów piwa

UE popiera prospołeczne inicjatywy producentów piwa

28 lutego w Parlamencie Europejskim, z inicjatywy EP Beer Club oraz The Parliament Magazine, w obecności przedstawiciela Dyrektoriatu ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, piwowarzy reprezentowani przez ponadnarodową organizację The Brewers of Europe przedstawili strategię działań, które w najbliższych latach będą podejmować na rzecz promowania odpowiedzialnych postaw wobec alkoholu. Strategia ta, zapisana pod nazwą European Beer Pledge, obejmuje pakiet inicjatyw zaproponowanych przez poszczególne państwa członkowskie UE do realizacji na lokalnych rynkach. Swoje pomysły zgłosiła również polska branża piwowarska, która jest wysoko oceniana przez Komisję za jakość i efektywność dotychczasowych działań.

Projekt spotkał się z zainteresowaniem Despiny Spanou, przewodniczącej Europejskiego Forum do spraw Alkoholu i Zdrowia. Potwierdziła ona, że zarówno złożone we wtorek zobowiązania na rok 2012 i następne, jak też dotychczas realizowane i trwające działania branży piwowarskiej, wpisują się w aktualną europejską politykę alkoholową. Pakiet działań odpowiedzialnościowych ma na celu minimalizowanie negatywnych skutków nadmiernej konsumpcji alkoholu oraz edukację prawną i obywatelską w trzech kluczowych obszarach. Należą do nich: informacja konsumencka, etyczna reklama i walka z nieodpowiedzialnym spożywaniem alkoholu, np. piciem przez nieletnich i kobiety w ciąży, prowadzeniem samochodu po alkoholu czy coraz powszechniejszym w krajach zachodnich upijaniem się do nieprzytomności (głównie na koniec tygodnia), czyli tzw. binge drinking.

Zobowiązanie unijnych piwowarów będzie rozliczane co roku przez specjalny system raportowania do Komisji Europejskiej i weryfikowane w oparciu o mierzalne czynniki (np. zasięg działań, dotarcie, konkretne rezultaty liczbowe).